Ovo je navodno istinit događaj i odgovor na testu iz Terme (Nauke o toplini) na FSB-u u Zagrebu.
  Odgovor jednog studenata je bio toliko "dubok" da ga je profesor odlučio podijeli sa svojim kolegama.

   

  Pitanje:       "Je li pakao egzoterman (predaje toplinu) ili endoterman (apsorbira toplinu)?"

   

  Većina studenata je napisala svoje pretpostavke na osnovu Boil-Mariottovog zakona
  (plinovi se hlade kada se šire i zagrijavaju se kada se skupljaju) ili neku drugu varijantu...

   

  Jedan od studenata je napisao slijedeće:

   

Prvo moramo znati volumen u kojem duše ulaze u pakao i izlaze iz njega.

Smatram da odmah možemo pretpostaviti, da duša koja jednom uđe u pakao više ne izlazi.
Znači, broj duša se povećava.

Da bismo dobili ideju o tome koliko je u paklu duša, osvrnimo se na različite vjere koje danas postoje na svijetu.
Većina tih vjera tvrdi, da onaj tko nije pripadnik baš te određene vjeroispovijesti ide u pakao.
Dakle, zaključak je da će sve duše završiti u paklu.

Ako tome dodamo odnos nataliteta i mortaliteta, možemo očekivati da broj duša eksponencijalno raste.

Dakle, obratimo pažnju na odnos promjene zapremine pakla, jer prema Boilovom zakonu za zadržavanje istog tlaka i topline
zapremina mora rasti proporcionalno s brojem pristiglih duša.

   To nam pruža 2 mogućnosti:

1) Ako se zapremina pakla povećava manje od potrebnog prosječnog broja duša koje stignu u pakao,
   temperatura i tlak pakla toliko će porasti da će pakao eksplodirati.

2) Ako se pakao širi brže od prosjeka koji mu je potreban da primi sve duše, temperatura i tlak će toliko pasti
   da će se pakao smrznuti.

   Koja je od mogućnosti ispravna?

Ako uzmemo u obzir izjavu, koju je prošli semestar kategorički iznijela Ivana sa četvrte godine, koja glasi:
"Prije će se pakao smrznuti nego što ću ja s tobom spavati" i s obzirom na to da je sa mnom spavala jučer,
mora biti ispravna teorija br. 2, dakle pakao je sigurno egzoterman i smrznuo se.

Zaključak ovog izlaganja je da pakao, ako je smrznut, ne prima više duše i preostalo je samo nebo, što je dokaz postojanja Boga,
a to objašnjava i zašto je Ivana sinoć vikala "Ahhhh moj Bože!"

 

 

Ovaj student je jedini dobio 10 bodova.

 

 

 

Back     Next

Humor — Humour     LOGO     Please Sign My GuestBook     View My Old GuestBook

Sto je novo...? - What's New...?   Home     Exit

 

www.EZGETA.com — since 1998

Ezgeta.com je osobna visejezicna stranica poezije, umjetnosti, muzike, humora i misli...
Ezgeta.com is a Croatian multilingual personal site with poetry, art, music, humor and nice things...
Images, web content & design © carmen ezgeta
All Rights Reserved
 

© Carmen Ezgeta

www.ezgeta.com

Copyright Carmen Ezgeta